Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 23

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Per al·lusions.

Intervinent: Ferran Falcó i Isern (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 1' 22''

Videos (25)