Comissió 19.03.12 (Informe anual 2011 Part 2)

Comissió del Síndic 19.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 5

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Presentació.

Intervinent: Rafael Ribó i Massó (Síndic de Greuges) | Institució del Síndic de Greuges

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 19/03/2012

Durada: 3' 32''

Videos (21)