Comissió 19.03.12 (Informe anual 2011 Part 2)

Comissió del Síndic 19.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 17

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Intervenció. 

Intervinent: Salvador Milà i Solsona (Membre) | Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 19/03/2012

Durada: 9' 30''

Videos (21)