Comissió 19.03.12 (Informe anual 2011 Part 2)

Comissió del Síndic 19.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 19

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Intervenció.

Intervinent: Ferran Falcó i Isern (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 19/03/2012

Durada: 8' 12''

Videos (21)