Assemblea Inaugural IALC

Sessió 1 - Assemblea Inaugural IALC

Drets i reptes lingüístics a l’era de la globalització

  • Discurs d’obertura de Graham Fraser, president de l’IALCi comissari de llengües oficials del Canadà
  • Seán Ó Cuirreáin, secretari de l’IALC – Lliçons apreses durant10 anys com a primer comissari de llengua d’Irlanda
  • Dr. Michel Doucet, director de l’Observatori Internacional de Drets Lingüístics – Recerca recent sobre drets lingüístics internacionals
  • Data: 21/4/2014
  • Durada: 1 h 7m

 

Videos (4)