Preguntes més freqüents

Quan pot intervenir el Síndic?

Quan les administracions públiques o empreses que presten serveis d'interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia) cometen alguna irregularitat o quan amb la seva actuació vulneren drets d'una persona o d'un col·lectiu.

A més, el Síndic pot investigar possibles greuges per discriminació. Té el mandat específic de garantir els drets del col·lectiu LGTBI i de vetllar per la igualtat de gènere. També té l'encàrrec d'avaluar el grau de compliment de la Llei de transparència per part de les administracions i determinats ens. Com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura pot visitar sense avís tots els centres penitenciaris, comissaries, geriàtrics, etc.

Pot intervenir per iniciativa pròpia o a partir de les queixes que li plantegen.

Quan no pot intervenir?

No pot intervenir en qüestions privades com ara plets o disputes entre familiars, veïns, comerciants, litigis per accidents de circulació, etc. És a dir, si es tracta de conflictes entre particulars, excepte els casos de possible discriminació de gènere entre particulars, que el Síndic pot investigar, tot i que no té capacitat sancionadora.

Tampoc no pot intervenir en queixes anònimes, que denoten mala fe o no tenen prou fonament ni en qüestions ja jutjades o pendents d'una resolució judicial.

Per què serveix el Síndic?

En les resolucions publicades al web i als informes anuals trobareu nombrosos exemples d'actuacions en què la intervenció del Síndic ha servit per reparar una situació injusta o una irregularitat. Són casos en què l'Administració o empresa implicada ha acceptat i donat compliment a les recomanacions emeses. Així, veureu que l'actuació del Síndic serveix en molts casos per canviar els criteris d'accés a prestacions, per revocar sancions, per donar una resposta a la petició d'informació, per agilitar el pagament d'ajuts pendents, per modificar normatives, per donar d'alta el servei de subministraments, etc.

Qui pot  fer ús del servei del Síndic?

Qualsevol persona física, amb independència de la nacionalitat, l'edat o la situació legal, pot presentar una queixa al Síndic de Greuges.

Això inclou menors d'edat, persones grans, interns de presons, estrangers (amb permisos o sense), funcionaris, càrrecs electes (com ara diputats, senadors, regidors municipals) etc.

També poden presentar queixes les persones jurídiques, com ara societats mercantils o associacions de tota mena: sindicats, partits polítics, organitzacions no governamentals, plataformes ciutadanes.

Vull presentar una queixa però em fa por que prenguin represàlies

L'actuació del Síndic és confidencial. Les dades de la persona que presenta una queixa són reservades, tret del cas en què el contingut mateix de la queixa o la seva actuació personal comportin una renúncia a aquesta confidencialitat.

Quant costa el servei del Síndic?

El Síndic és accessible a tothom i el seu servei és totalment gratuït, inclosa l'atenció telefònica, per mitjà del número 900 124 124

El Síndic pot sancionar?

El Síndic fa recomanacions, però no té competències per sancionar ni obligar a complir les seves resolucions, que no són vinculants. Tot i així, el grau d'acceptació de les recomanacions per part de l'Administració supera el 90%

Quant trigaran a solucionar el meu cas?

Depèn molt del grau de complexitat de la queixa i del temps que trigui l'Administració o empresa a facilitar-nos la informació. A vegades se soluciona en pocs dies i en d'altres pot trigar mesos. L'objectiu del Síndic és reduir el temps de tramitació al màxim.

Què puc fer si no estic satisfets amb la resposta del Síndic?

D'acord amb la Llei del Síndic, no es pot presentar cap recurs a les resolucions emeses pel Síndic. La Llei també determina que el Síndic ha de retre comptes al Parlament.