Perfil de contractant

Amb l'objectiu d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual del Síndic de Greuges de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  us presentem l'apartat del perfil de contractant com l’element que agrupa tota la informació i documentació.

Per ampliar qualsevol informació referent al perfil de contractant del Síndic de Greuges de Catalunya podeu posar-vos en contacte amb: Síndic de Greuges de Catalunya, Gerència, passeig Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona.
Telèfon: 93 301 80 75. Correu electrònic: sindic@sindic.cat