Adjudicacions i formalitzacions

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges Catalunya, expedient 2019/01

Contractació servei d’estudi, anàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim de transparència publicada a les seus electròniques i llocs web dels diferents subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint la sèrie històrica de les dades obtingudes des de l’any 2016, expedient 2019/03

Contractació del subministrament d’un màxim d’1.500.000 fulletons informatius (flyers) utilitzats per difondre els desplaçaments del Síndic de Greuges a diferents poblacions de Catalunya, mitjançant el Servei d’Atenció a les Persones Itinerant, durant l’any 2019,  i el lliurament d’aquest material a les empreses que faran la seva distribució (bustiades) en les poblacions en qüestió, expedient 2019/02

 

Contractació menor del servei de telefonia mòbil i de la línia 900 del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 28/12/18
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: VODAFONE ESPAÑA, SA    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 8.871,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor del servei de suport, manteniment, cercador intern, allotjament, monitorització i còpies de seguretat de la pàgina web del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 02/01/19
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: WHADS MEDIA STUDIO,SL    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 5.604,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor de realització per part de la UOC dels serveis d’estudi, anàlisi i obtenció de dades per a l’avaluació del dret d’accés a la informació pública, en aplicació de la Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern per al Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 28/01/19
Motiu d'adjudicació: Professionals de reconegut prestigi i experiència en la matèria objecte del contracte.

Nombre d'ofertes rebudes: 1

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 14.500,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor de realització per part de l’FBG dels serveis d’estudi, anàlisi i obtenció de dades per a l’avaluació del compliment dels següents àmbits de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: registres de grups d’interès, codis de conducta, govern obert, millora de la qualitat normativa, cartes de serveis i sistemes de control i règim  per al Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 15/01/19
Motiu d'adjudicació: Professionals de reconegut prestigi i experiència en la matèria objecte del contracte.

 Nombre d'ofertes rebudes: 1

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 13.500,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor dels serveis auxiliars i de control d'instal·lacions de l'edifici del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 01/01/19
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 5

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: BARNA PORTERS, SL    
Nacionalitat: Espanyola

Import: 13.950,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu 


Contractació menor dels serveis de manteniment informàtic integral avançat d'equips i sistemes del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2019

Dades de la formalització

Data de publicació: 01/10/19

Data de formalització del contracte: 04/01/19
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: CONTECNOW, SL    
Nacionalitat: Espanyola

Import: 5.952,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació del subministrament i instal·lació d'una cabina que proveeixi l'espai d'emmagatzemament informàtic en l'entorn de producció, expedient 2018/02-O

Contractació menor del servei de telefonia mòbil i de la línia 900 del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2018

Dades de la formalització

Data de publicació: 30/01/18

Data de formalització del contracte: 01/01/18
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: VODAFONE ESPAÑA, SA    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 7.449,83 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor del servei de manteniment dels quatre sistemes digitals d'impressió, còpia i escaneig del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2018

Dades de la formalització

Data de publicació: 30/01/18

Data de formalització del contracte: 22/12/17
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 4

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: CANON ESPAÑA, SA    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 3.489,22 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor del servei de cotxe compartit del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2018

Dades de la formalització

Data de publicació: 30/01/18

Data de formalització del contracte: 19/12/17
Motiu d'adjudicació: Única empresa que ofereix el servei
Nombre d'ofertes rebudes: 1

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: ZIPCAR SHARING, SAU    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 11.102,37 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació menor dels serveis de manteniment informàtic integral avançat d'equips i sistemes del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2018

Dades de la formalització

Data de publicació: 30/01/18

Data de formalització del contracte: 12/12/17
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: CONTEC SOLUCIONES TELECOMUNICACIONES SIGLO XXI, SL    
Nacionalitat: Espanyola

Import: 9.552,00 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu 

 

Contractació menor dels serveis auxiliars i de control d'instal·lacions de l'edifici del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 2018

Dades de la formalització

Data de publicació: 30/01/18

Data de formalització del contracte: 12/12/17
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: BARNA PORTERS, SL    
Nacionalitat: Espanyola

Import estimat: 13.125,61 € sense IVA

Documentació: Informe justificatiu

 

Contractació del servei per a l'estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa sobre transparència, expedient 2018/01-O 

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 11/01/18

Data d'adjudicació del contracte: 11/01/18
Termini per a la formalització del contracte: Quinze dies hàbils, com a màxim, a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 1

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 34.500 € sense IVA

Documentació: Resolució

 

Contractació menor de la impressió i reimpressió d'1.500.000 fullets que usarà el Servei d'Atenció a les Persones Itinerant, de 4 d'octubre de 2017 a 3 d'octubre de 2018 per assabentar les persones veïnes de la població que es visitarà sobre el lloc, la data i l'hora en la qual la visita es durà a terme

Dades de la formalització

Data de publicació: 31/10/17

Data de formalització del contracte: 4/10/17
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 3

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: TIRO Y RETIRO, SL     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 17.995,00 € sense IVA

Documentació:Informe justificatiu

 

Contractació del servei  d’estudi, anàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim de transparència publicada a les seus electròniques i llocs web dels diferents subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, expedient núm.2017/02-O

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 30/12/16

Data d'adjudicació del contracte: 29/12/16
Termini per a la formalització del contracte: Quinze dies hàbils, com a màxim, a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 4

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 31.150 € sense IVA

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 26/01/2017
Data de formalització del contracte: 02/01/2017

 

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2017/01-O

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 30/12/16

Data d'adjudicació del contracte: 20/12/16
Termini per a la formalització del contracte: Quinze dies hàbils, com a màxim, a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 2

Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: MULTIANAU, SL     
Nacionalitat: Espanyola

Import: 97.950,00 € sense IVA

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 26/01/2017
Data de formalització del contracte: 09/01/2017

Documentació: Anunci DOGC

 

Contractació del servei de neteja per a l'edifici seu del Síndic de Greuges de Catalunya, expedient núm. 2015/01-O


Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 31/12/14
Data d'adjudicació del contracte: 29/12/14
Termini per a la formalització del contracte: En un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació
Motiu d'adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa
Nombre d'ofertes rebudes: 7
Import: 97.950,00 €

Dades de l'empres adjudicatària:
Denominació: MULTIANAU, SL     
Nacionalitat: Espanya

Documentació: Resolució

Dades de la formalització

Data de publicació: 15/1/2015
Data de formalització del contracte: 14/01/2015

Contractació del servei d’estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa sobre transparència, expedient núm. 2015/02-0 

Empreses convidades: 3
Sobres presentats: 3

*Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

*Fundació Pi i Sunyer

*Universitat de Barcelona. Institut de Formació Contínua

 S’exclou del procediment la Universitat de Barcelona. Institut de Formació Contínua, perquè no acredita els requisits de solvència exigits a l’apartat F.1 del quadre de característiques.

Elements de negociació:

Elements susceptibles de negociació            Puntuació

1. Oferta econòmica                                          50

2. Proposta tècnica                                             50

Puntuacions obtingudes:

Elements susceptibles de negociació                    UAB

1. Oferta econòmica                                       49,56

2. Proposta tècnica                                              44

Total                                                              93,56

Elements susceptibles de negociació         Fundació Pi i Sunyer

1. Oferta econòmica                                            50

2. Proposta tècnica                                              49

Total                                                                  99

 

Data inici: 01/11/2015

Data fi: 30/04/2016

Import màxim de licitació: 37.000 € (IVA exclòs)

Import d'adjudicació: 30.725 € (IVA exclòs)