Llei d'acció exterior

Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (PDF)

Article 9. Altres institucions de la Generalitat

El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya mantenen relacions de col·laboració i mecanismes d’informació mútua amb el Govern en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i poden establir relacions de col·laboració i d’intercanvi de bones pràctiques amb llurs homòlegs europeus i internacionals.