Declaració béns alts càrrecs

Rafael Ribó, síndic

 • Inici
 • Variació
 • Cessament

Jaume Saura, adjunt general

 • Inici
 • Variació
 • Cessament

Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

 • Inici
 • Variació
 • Cessament

Judith Macaya, directora de Gabinet

 • Inici
 • Variació
 • Cessament

Joan A. Motesinos, gerent

 • Inici
 • Variació
 • Cessament