900 124 124

Reglament de l'MPT

El reglament desplega els articles de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, que concreten l’abast funcional i competencial del Síndic en l’àmbit de la prevenció de la tortura, i determina i descriu tots els aspectes clau de l’estructura, la composició i el funcionament del Síndic de Greuges com a Mecanisme Català de Prevenció de la tortura i d’altres Penes Cruels, Inhumans i Degradants.

Aquest reglament té per objecte:

  • Regular, en compliment de l’article 1.b de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, de la condició del Síndic de Greuges com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.
  • Regular les relacions del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura amb el Subcomitè de Prevenció de les Nacions Unides i la col·laboració amb els altres mecanismes nacionals de prevenció d’Espanya.
  • Articular la col·laboració de l’Equip de Treball del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura amb l’Àrea de Seguretat Pública, la de l’adjunt o adjunta per a la defensa dels drets dels Infants i els adolescents, i la resta d’àrees del Síndic de Greuges.