900 124 124

Enllaços


Subcomitè per la Prevenció de la Tortura i altres Actes Cruels, Inhumans o Degradants (SPT)

(Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm (només en anglès). És un nou tipus d'òrgan en el sistema de les Nacions Unides per als drets humans que va començar la seva tasca el 2007. Té un mandat preventiu centrat en un enfocament innovador, continu i dinàmic per a la prevenció de la tortura i els maltractaments. Va ser creat pel Protocol Facultatiu de la Prevenció contra la Tortura. Està integrat per 25 experts independents i imparcials procedents de diferents orígens i dediferents regions del món, elegits pels estats part en el Protocol Facultatiu per a un mandat de quatre anys.

 

Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura i altres Tractes Cruels, Inhumans o Degradants (CPT)

http://www.cpt.coe.int/en/ (anglès)

http://www.cpt.coe.int/spanish.htm (castellà)

Des de la seva creació l’any 1987, la seva activitat forma part del sistema del Consell d'Europa per a la protecció dels drets humans com a mecanisme previsor, que actua en col·laboració amb el mecanisme judicial de control (Tribunal Europeu de Drets Humans). Organitza visites als llocs de detenció amb la finalitat d’avaluar el tracte de les persones privades de llibertat

 

Altres

Associació per a la Prevenció de la Tortura (APT)

http://www.apt.ch/ (només en anglès)

És una organització no governamental que ha tingut una participació molt activa en la promoció del Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura de les Nacions Unides. Té un enfocament preventiu i de cooperació, amb la intenció d’aplicar els principis basats en els drets humans. Les obres APT són a nivell mundial, regional i nacional amb una àmplia gamma d'associats, entre ells les autoritats de l'Estat, les institucions nacionals i la societat civil.


Amnistia Internacional (AI)

http://www.amnesty.org/ (només en anglès, internacional)

http://www.amnistiacatalunya.org/index.php (en català)

És una organització no governamental (ONG) internacional. En l’actualitat compta amb més de 2,8 milions de socis, activistes i voluntaris, i estan presents en més de 150 països, treballant per la justícia i la dignitat de les persones. La seva tasca es centra en combatre els abusos contra els drets humans de víctimes amb nom i cognoms a través de la investigació, la denúncia pública i l’activisme.

 

Human Rights Watch (HRW)

http://www.hrw.org/es (en castellà)

És una organització internacional independent dedicada a la defensa i la protecció dels drets humans. Fa 30 anys que treballa per assentar les bases jurídiques i morals per a un canvi profundament arrelat, i lluita perquè les persones de tot el món gaudeixin de major justícia i seguretat.

 

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

http://www.irct.org/ (en anglès)

http://www.irct.org/Default.aspx?ID=4986 (en castellà, només la presentació, la resta del contingut en anglès)

És una organització de la salut que dóna suport a la rehabilitació de les víctimes de la tortura i la prevenció de la tortura a tot el món. Els seus membres inclouen més de 140 organitzacions independents en més de 70 països. La seva missió és assegurar-se que les víctimes de tortura tenen accés adequat a la salut basada en serveis de rehabilitació i accés ple a la justícia.

 

Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT)

http://www.omct.org/es/ (en castellà)

Creada el 1986 i amb seu a Ginebra, constitueix actualment la principal coalició internacional d'organitzacions no governamentals (ONG) que lluiten contra la tortura, les execucions sumàries, les desaparicions forçades i qualsevol altre tractament cruel, inhumà o degradant. Compta amb 311 organitzacions distribuïdes a tot el món, associades a la Xarxa SOS-Tortura i, amb milers de corresponsals en tots els països, col·labora activament en l'elaboració de normes internacionals de protecció de drets humans. Ofereix assistència individualitzada de caràcter mèdic, jurídic i / o social a centenars de víctimes de la tortura.