900 124 124

Protocol d'Istambul

http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2010/01/protocol.pdf 

El Protocol d’ Istanbul és un manual per la investigació i documentació eficaç de la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

Aprovat per l’ONU el 1999, proporciona el primer conjunt de directrius reconegut internacionalment per als metges i advocats sobre com determinar si una persona ha estat torturada i com documentar-ne els símptomes, de manera que la documentació pot servir com a prova vàlida i independent davant d’un tribunal. El Protocol d’Istanbul s’ha convertit en un instrument crucial en l’esforç global per acabar amb la impunitat dels responsables.

El Protocol d'Istanbul és un document no vinculant. No obstant això, el dret internacional obliga els governs a investigar i documentar casos de tortura i altres formes de maltractaments i castigar els responsables d'una manera integral, eficaç, ràpida i imparcial. El Protocol d'Istanbul és una eina per fer-ho.

Va ser elaborat per més de 75 experts en dret, drets humans i salut durant 3 anys d'esforç col·lectiu de més de 40 organitzacions diferents, incloent-hi el Consell Internacional de Rehabilitació per a Víctimes de la Tortura. L'extens treball va ser iniciat i coordinat per la Fundació de Drets Humans de Turquia (HRFT) i Metges pels Drets Humans del EUA (PHR EUA).

El Protocol d'Istanbul és publicat per l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, en la Sèrie de Capacitació Professional número 8, en els sis idiomes oficials de l'ONU.


Per saber més...