900 124 124

Més sobre l'OPCAT

En els anys setanta, el Sr Jean Jacques Gautier, de nacionalitat suïssa, va defensar la idea de crear un mecanisme de visita als centres de detenció com a mitjà d'evitar la violació de drets i la tortura de les persones detingudes.

Aquesta idea va quedar plasmada en el Protocol Facultatiu a la Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, on Costa Rica va tenir un paper important com a gestor i negociador d'aquest projecte en una segona versió, i presidir la seva negociació durant deu anys fins que va ser aprovat a les Nacions Unides, el 18 de desembre de 2002, amb 127 vots a favor, sent el major assoliment de Costa Rica com a Estat, a nivell diplomàtic.