900 124 124

Més sobre el Protocol d'Istambul

Els passos inicials per treballar en un manual per a la investigació i documentació de la tortura i altres formes de maltractaments van ser preses en una reunió internacional el 1996, organitzat per l'Associació Mèdica de Turquia i es van inspirar en les necessitats diàries i les pràctiques experimentades pel HRFT i la Societat d'Especialistes en Medicina Forense de Turquia. En particular, els esforços per investigar la mort de Baki Erdogan durant la detenció es va convertir en un factor decisiu.

Baki Erdogan va morir durant el seu 11è dia a la presó després d'haver estat traslladat a l'hospital estatal a Turquia. L'autòpsia i l'informe forense oficial va indicar que com a resultat d'una vaga de fam de deu dies, va morir d'un edema pulmonar agut.

L'Associació Mèdica de Turquia va portar a terme una investigació independent i va presentar un informe de la medicina alternativa que van posar de manifest nombroses deficiències en l'autòpsia i l'avaluació mèdica realitzada pels perits mèdics oficials.

El punt de referència per a l'elaboració de l'informe mèdic alternatiu va ser el Protocol de Minnesota, les Nacions Unides, el Protocol Model per a la Recerca Legal de Execucions Extrajudicials, Arbitràries i sumàries, documents ST/CSDHA/12, creat en resposta a la conclusió de la Relatora Especial sobre Execucions Sumàries o Arbitràries, nomenats pel Consell Econòmic i Social el 1982. L'informe alternatiu va subratllar que la investigació forense oficial era deficient i falsa i no d'acord amb les normes establertes en el Protocol de Minnesota. D'altra banda, a la llum de les proves recollides i altres conclusions, la causa de mort es va determinar com la síndrome del destret respiratori agut (SDRA), resultat de l'ús de la tortura.