900 124 124

Activitats divulgatives

 Jornada juny 2015 sobre el paper del metge: Programa   

 Jornada juny 2014 sobre el Protocol d'Istambul: Programa  

 Jornada juny 2013 amb ponència de Barbara Bernath (Associació contra la Tortura)    

Programa  

Jornada setembre 2011 sobre l'OPCAT. Amb l'IOI. Programa