900 124 124

ENOC

El Síndic de Greuges és una de les institucions europees de defensors dels infants que integren l'ENOC (European Network of Ombudspersons for Children, Xarxa Europea de Defensors per a la Infància). 

L'ENOC és una xarxa formada per institucions independents de defensa dels drets dels infants que té com a tasques principals:

  • impulsar l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant;
  • donar suport als col·lectius que treballen per a la defensa dels drets dels infants;
  • compartir informacions i estratègies entre els estats membres;
  • promoure el desenvolupament d'oficines d'ombudsman per a infants.

Va ser fundada el 1997 i actualment en són membres 43 institucions de 34 estats.

L'ENOC organitza una reunió anual amb la participació de tots els seus membres i d'alguns convidats observadors, com ara altres oficines de defensors, organitzacions com ara l’UNICEF i institucions com ara la Unió Europea, el Consell d'Europa, etc.

Declaracions de l’ENOC dels darrers anys