900 124 124

Què fa el Síndic Defensor del Pacient

Com a Defensor del pacient el Síndic té la missió de garantir els drets de tots els usuaris i les usuàries del sistema català de salut. Si aquests han estat vulnerats el Síndic pot obrir una investigació perquè l’Administració trobi una solució al problema plantejat.

Controla les administracions que tenen competències en temes de salut, amb l’objectiu d’assegurar els drets de les persones usuàries de tots els serveis sanitaris, públics i privats, i ajudar així a millorar-ne el funcionament.