900 124 124

El Defensor del Pacient

Com a Defensor del pacient el Síndic té la missió de garantir els drets de tots els usuaris i les usuàries del sistema català de salut. Si aquests han estat vulnerats el Síndic pot obrir una investigació perquè l’Administració trobi una solució al problema plantejat.

Controla les administracions que tenen competències en temes de salut, amb l’objectiu d’assegurar els drets de les persones usuàries de tots els serveis sanitaris, públics i privats, i ajudar així a millorar-ne el funcionament.

Com actua?

Rep queixes

El Síndic atén totes les persones.

Es forma criteri

El Síndic demana la informació necessària a la persona i a les administracions afectades(CAP; hospital; Regió Sanitària, ICS o Departament de Salut directament, etc). D’aquesta manera pot formar el seu propi criteri, imparcial i objectiu, sobre el cas.

Recomana

Finalment el Síndic emet una resolució, que conté -si s’entén que hi ha hagut una vulneració de drets- les recomanacions i els advertiments necessaris perquè l’Administració repari els possibles danys comesos i eviti que situacions similars es repeteixin.