900 124 124

El Síndic pot actuar quan...

... L’Administració responsable del funcionament de la sanitat pública catalana no ha contestat o ha desestimat la reclamació d’una persona o col·lectiu afectat per alguna irregularitat o negligència.

... Hi ha hagut una vulneració de drets, és a dir quan s’han produït deficiències en les actuacions administratives de les persones i organisme encarregats de preservar, protegir i promoure la salut a Catalunya.

... Hi ha hagut mala administració: deficiències per errades en l’aplicació de lleis, tracte indegut a les persones per part del agents de la salut, manca d’informació a què tenen dret els usuaris del sistema català de salut.

Exemple

Sí. En Joan va fer una reclamació a l’Institut Català de la Salut. Han passat 3 mesos i encara no ha rebut cap resposta. En Joan pot presentar una queixa al Síndic perquè l’Administració respongui.

Exemple

Sí. La Rosa està pendent d’una operació per un problema que té als peus que li impedeix caminar amb normalitat. Fa un any i mig que està de baixa. La Rosa pot demanar la intervenció del Síndic.

Exemple

Sí. La Maria ha demanat explicacions a la Unitat d’Atenció a l’Usuari d’un hospital de Barcelona perquè li ha perdut la seva història clínica. El personal d’aquest servei s’ha negat a aclarir la situació i a facilitar-li informació. La Maria pot presentar una queixa al Síndic.

Exemple

Sí. La Neus, en Ramon i l’Anna viuen en una comarca del Pirineu. Com ells, tots els veïns de la seva zona, cada cop que han de fer-se una radiografia han d’anar fins a la capital de la comarca. A l’hivern, quan neva, no hi poden arribar. El mateix els passa als residents de la comarca veïna. El Síndic ha obert una actuació d’ofici perquè l’Administració busqui una solució a aquesta situació.