900 124 124

El Síndic no pot actuar quan...

... No detecta, d’entrada, cap irregularitat, vulneració de drets o mala administració.

... Es tracta de qüestions privades, que no impliquen cap Administració pública.

... La qüestió ja ha estat jutjada o resta pendent d’una resolució judicial.

... La queixa és anònima.

... La queixa denota mala fe, no té prou fonament

... Quan ja fa més d’un any que han passat els fets sense haver presentat cap reclamació.

Exemple

No. M’han assignat un metge que no m’agrada i vull queixar-me al Síndic. El procediment de canvi de metge l’he de demanar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU) del meu CAP, no pas al Síndic.

Exemple

No. L’Enric diu que el psiquiatra del CAP es va equivocar en un diagnòstic i en el tractament que li va prescriure. L’Enric no pot adreçar-se al Síndic. Els problemes de diagnòstic, els ha de tractar al CAP o a la Regió Sanitària, amb el metge que li pertoqui.

Exemple

No. En Roger vol denunciar al dentista de la mútua mèdica que paga cada mes perquè li ha cobrat massa diners per una pròtesi dental. En Roger no pot presentar una queixa al Síndic perquè l’Administració no està implicada en aquest conflicte.