900 124 124

Consultes

El Síndic no és un organisme d'assessorament i consulta. El Síndic, però, atén totes les persones que se li adrecen i les orienta cap als serveis d’informació específics de què disposen les mateixes administracions, o a 061 CatSalut Respon, un servei  d’atenció telefònica permanent pensat per facilitar l’accés als serveis de salut, per mitjà del telèfon 902 111 444 o per Internet.

Exemple

L’Aurora no sap quines prestacions li ofereix el sistema sanitari. No sap si té dret a que li paguin les ulleres, a fer-se una neteja dental o  que li treguin els queixals del seny. L’Aurora pot consultar-ho a 061 CatSalut Respon.

Exemple

En Pere s’ha hagut de pagar una operació en una clínica privada perquè estava en llista d’espera des de feia molts mesos. Ara no sap si té dret  que li tornin els diners de l’operació. Pot consultar-ho al servei 061 CatSalut Respon, del Servei català de la salut, o bé al web del Servei Català de la Salut. En qualsevol cas li demanaran un certificat obtingut abans de l’operació.