Actualitat: notícies i notes de premsa

La síndica demana més acompanyament a les persones en la digitalització progressiva de l’Administració pública

14/09/2023

foto

Cal mantenir l’atenció presencial i reforçar l’acompanyament digital de les persones físiques que voluntàriament vulguin relacionar-se amb l’Administració per canals electrònics, i també de les persones jurídiques que han d’optar obligatòriament per aquesta via

La síndica ha demanat a totes les administracions públiques que la cita prèvia deixi de ser un requisit obligatori per accedir a les seves oficines d’atenció ciutadana i registre, perquè obstaculitza l’accés dels col·lectius vulnerables als serveis

La futura llei catalana de procediment administratiu i règim jurídic és una oportunitat per garantir una administració digital inclusiva i regular el sistema de cita prèvia

L’octubre de 2022 la síndica va demanar a totes les administracions que la cita prèvia deixés de ser un requisit obligatori per accedir a les seves oficines d’atenció ciutadana i registre, rebre informació o registrar documentació. La institució del Síndic de Greuges defensa que la cita prèvia és un bon instrument per ordenar l’atenció a les persones, però en cap cas ha de ser un com un pas previ imprescindible per ser atès presencialment a les oficines d’atenció ciutadana i al registre, ja que a la pràctica aquesta obligatorietat impedeix o dificulta l’accés a l’atenció i als serveis públics de bona part de la població, especialment la gent gran o els col·lectius vulnerables. Així mateix, la via electrònica no pot ser l’únic canal per obtenir una cita prèvia per accedir a les oficines d’atenció ciutadana.

La institució ha fet un seguiment de l’acceptació que han tingut aquestes recomanacions en les administracions catalanes. De les respostes obtingudes de les administracions, se’n desprèn que són poques les que segueixen considerant la cita prèvia un requisit imprescindible per accedir-hi. En aquesta línia, és especialment rellevant que tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat l’hagin eliminat, atès que són les dues administracions que atenen més persones. La institució segueix recollint informació per conèixer amb exactitud quines administracions encara la utilitzen, per adreçar-s’hi de nou i reiterar-los la necessitat d’eliminar l’obligatorietat d’aquest tràmit.

Pel que fa a la digitalització progressiva de l’Administració, la síndica veu imprescindible que vagi acompanyada d’instruments d’assistència i suport a la ciutadania. En aquest punt, recorda que les persones i els col·lectius que no estan obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics tenen dret a fer els tràmits de manera presencial. I respecte dels col·lectius obligats a relacionar-s’hi electrònicament, demana a les administracions que revisin periòdicament que disposen dels recursos i els coneixements per fer-ho.

En aquest context, la síndica considera que l’avantprojecte de llei de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques catalanes, que actualment està en tramitació, pot ser una bona oportunitat per reforçar una administració digital més inclusiva, que reforci l’atenció presencial i garanteixi l’acompanyament a les persones en la tramitació digital, i que, alhora, també vagi un pas més enllà i incorpori una regulació específica del sistema de la cita prèvia, que especifiqui que en cap cas pot ser un requisit obligatori.  

Tornar a l

''Res sobre nosaltres sense nosaltres!''

13/09/2023

foto

Dues joves catalanes van participar en una jornada internacional per reflexionar sobre el paper de les institucions de defensa dels drets de la infància

El Consell Assessor Jove del Síndic de Greuges és una eina d’escolta i participació dels infants i joves

Dues membres del Consell Assessor Jove (CAJ) del Síndic de Greuges van participar en una trobada de la Xarxa Europea de Joves Assessors (European Network of Young Advisors, ENYA), que va tenir lloc a Malta a principis de juliol. La jornada tenia per objectiu reflexionar sobre el paper de les institucions de defensa dels drets de la infància.

La Convenció sobre els drets de l’infant de l’any 1989 va incloure per primer cop el dret a la participació dels menors de divuit anys. Tot i això, la nostra societat no sempre disposa dels canals necessaris i de les possibilitats d’escoltar els infants i adolescents.

Amb la voluntat de poder copsar l’opinió dels joves, el curs 2007/2008 la institució del Síndic de Greuges va crear el CAJ, del qual en aquesta darrera edició formen part 17 alumnes d’entre catorze i quinze anys de 8 centres educatius de Catalunya.

La xarxa ENYA anualment organitza un fòrum perquè joves de diversos territoris, acompanyats dels seus coordinadors, puguin relacionar-se, conèixer altres cultures i, sobretot, debatre i compartir opinions sobre un tema escollit prèviament i que cada grup ha treballat amb anterioritat. En la trobada d’enguany a Malta, en la qual van participar 35 joves d’arreu d’Europa, les representant del CAJ van ser Leila Serroukh, alumna de l’Institut Sants de Barcelona, i Alba Molina, de l'IES Terrassa.

Fruit de la feina d’aquells dies, els joves participants van concloure que era necessari augmentar la visibilitat, l’accessibilitat i el paper independent de les institucions de defensa dels drets dels infants. Les recomanacions que van sorgir de la trobada es van recollir en un document i es presentaran a la 27a edició anual de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància (European Network of Ombudsmen for Children, ENOC), que tindrà lloc del 19 al 21 de setembre a Brussel·les. Leila Serroukh tornarà a ser la representant catalana.

Tornar a l

“La justícia restaurativa ha de poder introduir-se a les universitats per reparar el dany que han sofert les víctimes d’assetjament”

09/09/2023

Foto
Calen protocols a les universitats que prevegin un acompanyament a la víctima i la reparació del dany

La síndica ha participat aquest matí en el Segundo Encuentro de Igualdad de Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior, que ha tingut lloc al Colegio de México, una institució de reconegut prestigi en educació superior i investigació en ciències socials i humanitats, que va ser fundada originalment per exiliats d’arreu del territori espanyol a finals de la dècada de 1930.

Aquestes jornades tenen la particularitat que han agrupat la gran majoria de rectores, exrectores, alts càrrecs i persones expertes en educació superior d’arreu de Mèxic i d’organismes internacionals, i tenen la voluntat de promoure la igualtat de gènere, fer reflexionar sobre els desafiaments propis del sector i ser un espai de diàleg per a l’enfortiment de les institucions d’educació superior.

La taula rodona en què ha participat la síndica de greuges de Catalunya ha estat moderada per la rectora de la Universitat Autònoma de Ciutat de Mèxic (UACM), Tania Rodríguez Mora, i hi han participat també Sara Ladrón de Guevara González, exrectora de la Universitat Veracruzana (UV); Michelle Villanueva, directora d’Igualtat de Gènere i No-Discriminació de la Universitat Autònoma de Querétaro (UAQ), i Patricia Calderón Campos, directora de l’Institut Tecnològic de Morelia.

La síndica ha volgut posar de manifest que la cultura masculina és la que impera en la majoria de les institucions, i proposa que s’hi incorporin els valors tradicionals de la cultura femenina –escolta, diàleg, flexibilitat i capacitat de mediar–, que ajudin a convertir les institucions d’educació superior en espais més integradors. Com a exemple, ha parlat del seu pas per la Universitat Ramon Llull com a rectora i els canvis que en aquell moment va impulsar, com ara el nomenament de noves directives i deganes, l’eliminació de la bretxa salarial i la participació de les dones en les decisions de la comunitat universitària. També ha exposat els valors que vol que caracteritzin la institució del Síndic de Greuges i la manera com es relaciona amb l’Administració i amb les persones que s’hi adrecen: amb empatia, amabilitat i col·laboració.

Esther Giménez-Salinas ha exposat que els centres universitaris han de poder ser capaços de superar la denominació d’estudis d’homes i dones. Per aconseguir-ho, defensa, per una banda, la necessitat d’ampliar les quotes de dones en les carreres STEM (disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), i particularment en les enginyeries; i per l’altra, que les carreres tradicionalment femenines, com infermeria, magisteri, treball o educació social, haurien de tenir notes d’accés altes i s’haurien dotar de prestigi social i econòmic. En aquest sentit, proposa establir quotes d’homes i dones i evitar crear estudis de primera i de segona.

La síndica ha volgut fer un èmfasi especial al creixement del nombre de denúncies per violència de gènere i assetjament que pateix la societat, i consegüentment també els centres universitaris. Considera que davant d’aquestes situacions les universitats han de treballar la prevenció i establir protocols que prevegin un acompanyament a la víctima i la reparació del dany que ha patit, i ha insistit als centres educatius que siguin valents i incorporin la justícia restaurativa com un instrument molt valuós per dur a terme aquesta tasca.

Per acabar, la síndica de greuges de Catalunya ha volgut posar de manifest que els països amb millors polítiques d’igualtat són els que menys delinqüència femenina tenen, i és per aquesta raó tan evident que les institucions han de poder canviar i incorporar la cultura femenina.

Tornar a l

La síndica demana mesures per evitar que el Montsià torni a patir els efectes de les inundacions

06/09/2023

foto

Des del 2018 la comarca ha patit tres cops els efectes dels aiguats

Proposa crear una comissió multidisciplinar per abordar de manera general els efectes del canvi climàtic

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici arran de les inundacions ocorregudes el passat cap de setmana i que van afectar especialment la comarca del Montsià. Els darrers anys aquesta comarca ha rebut els efectes d’aiguats molt intensos en tres ocasions: el 2018, el 2021 i el 2023.

La recurrència d’aquests episodis preocupa la síndica i posa de manifest la mancança de les infraestructures per fer front a les grans avingudes d'aigua, que cada vegada seran més freqüents en aquesta zona com a conseqüència del canvi climàtic.

Amb l’actuació d’ofici, la institució vol analitzar les causes que fan que aquesta sigui una zona especialment castigada pels temporals, les característiques concretes de les zones afectades, les actuacions que ja han dut a terme les administracions implicades per evitar aquests desastres naturals, les actuacions previstes i el calendari en què es preveu dur-les a terme.

Paral·lelament, la síndica veu imprescindible abordar les afectacions que pot tenir el canvi climàtic a la zona sud de Catalunya, i per això proposa crear una comissió tècnica que estudiï els episodis d’inundacions ocorreguts i les seves causes, i que proposi mesures per evitar els efectes que estan tenint els aiguats.

Esther Giménez-Salinas ha traslladat als alcaldes la seva solidaritat amb les persones afectades de la zona, i els ha fet saber que posa la institució al servei de la ciutadania per tot allò que pugui necessitar.

Tornar a l

L’Administració estudia garantir la gratuïtat dels serveis escolars dels infants tutelats acollits en família

31/08/2023

Foto

El Departament de Drets Socials ha iniciat converses amb el d’Educació per valorar la viabilitat de garantir l’accés gratuït als serveis escolars dels infants tutelats acollits en família

La síndica ho havia recomanat en diverses resolucions com una mesura imprescindible per fomentar l’acolliment familiar

La institució del Síndic de Greuges ha rebut darrerament diverses queixes de famílies acollidores d'infants tutelats que exposen la dificultat que tenen per accedir a bonificacions i ajuts per serveis escolars sense que es tingui en compte la seva capacitat econòmica. Capacitat econòmica que, justament, se'ls exigeix per considerar-los aptes per poder acollir.

Diverses administracions locals ja consideren que aquests infants tenen necessitats específiques de suport educatiu de tipus B (amb situació socioeconòmica socialment desafavorida) i, en conseqüència, els atorguen la gratuïtat dels serveis escolars. Això comporta una manca d'igualtat de drets i una discriminació entre infants tutelats, atès que en funció del lloc on viuen i de l'administració competent, tenen enguany dret o no a la bonificació o la gratuïtat de serveis, com per exemple el menjador escolar, el material o les sortides, o altres serveis de lleure o educatius d'àmbit municipal.

Davant d'aquesta situació, la síndica ja havia fet arribar al Departament de Drets Socials, al d'Educació i a diversos ajuntaments recomanacions en la línia de millorar els ajuts i les bonificacions per a les famílies acollidores d'infants tutelats per la Generalitat. En la mateixa línia, també demanava la regulació de mesures de suport per a l'acolliment familiar, tal com ja han fet altres comunitats autònomes, com Andalusia o Castella i Lleó.

La síndica es mostra satisfeta perquè aquesta setmana el Departament de Drets Socials ha comunicat que ha iniciat converses amb el Departament d'Educació per estudiar la viabilitat de garantir als infants acollits l'accés gratuït als serveis escolars, i considera que és una mesura molt positiva per fomentar l'acolliment familiar i reduir l'acolliment residencial. Cal recordar que, segons dades del juny de 2023, dels 8.504 infants i adolescents que estan en mesura protectora, el 43 % (3.653) estan acollits en família, i d'aquests, el 25 % (929) ho estan en família aliena, la qual cosa representa un 11 % del total dels infants amb mesura protectora (Informe estadístic mensual de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, DGAIA).

La institució recorda que les famílies acollidores són les guardadores dels infants però que la tutora n'és la DGAIA i que, per tant, la Generalitat de Catalunya ha d'oferir suport a les famílies. En aquest context, la institució defensa que tots els infants i adolescents tutelats acollits en família aliena o extensa han de tenir coberts fins a la majoria d'edat els costos econòmics derivats del dret a l'educació, i que és responsabilitat de les administracions públiques aportar els recursos necessaris. 

Tornar a l