Actualitat: notícies i notes de premsa

El síndic es reuneix amb els comandaments de la comissaria de Vic després de l’atac que van patir

24/02/2021

foto
El síndic va condemnar els fets ocorreguts i els va mostrar tot el seu suport durant la visita, el dilluns 22 de febrer

S’ha obert una actuació d’ofici per conèixer les mesures de seguretat de què disposen les comissaries d’arreu de Catalunya

En el marc de les manifestacions de suport al raper Pablo Hasel, arran de la seva entrada a presó, la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vic va patir un atac per part de diverses persones, que van llençar objectes i pedres, van trencar-ne els vidres i les càmeres de videovigilància, i van accedir a l’interior. L’atac va acabar amb diversos mossos ferits i quatre detinguts.

En aquest context, el Síndic va obrir una actuació d’ofici amb l’objectiu de conèixer les mesures de seguretat de què disposen les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra de tot Catalunya. En aquest sentit, s’ha adreçat a la Direcció General de la Policia perquè l’informi, en el termini més breu possible, sobre si hi ha protocols d’actuació davant els possibles atacs a comissaries de policia, si el conjunt dels agents reben formació en autodefensa i sobre els terminis de reciclatge de formació o adquisició de noves tècniques, i sobre el dispositiu de què es va disposar en el cas de Vic durant els incidents.

Paral·lelament, el passat dilluns, 22 de febrer, el síndic Rafael Ribó es va desplaçar a Vic per mantenir una reunió amb el cap de la comissaria, Joan Salamanya, i el comissari Esquius, per analitzar i fer balanç de l'operatiu de seguretat desplegat i les mesures a prendre a partir d'ara. Durant la reunió, el síndic els va mostrar tot el seu suport i va condemnar els fets ocorreguts.

Tornar a l

Els defensors del poble fan front comú per demanar d’adequar els requisits de les autoritzacions de residència dels menors migrants

23/02/2021

foto (c) Pixabay
L’exigència de disposar de recursos propis amb uns ingressos mínims per a la renovació de l’autorització de residència en propicia l’exclusió social i laboral
 
Demanen la modificació del Reglament de la Llei d’estrangeria amb la idea que s’elimini aquesta interpretació restrictiva

Les exigències administratives per a les renovacions de les autoritzacions de residència dels menors migrants no acompanyats que esdevenen majors d’edat han agreujat la situació de vulnerabilitat en què es troba aquest col·lectiu.

Aquests criteris es concreten, per a la primera renovació de l’autorització de residència, en l’exigència de disposar de recursos econòmics propis i en neguen l’existència quan el jove tingui les necessitats cobertes per un centre assistencial o quan sigui beneficiari d’una prestació assistencial. Quan es tramita la segona renovació, i les posteriors, les oficines d’estrangeria exigeixen que el jove acrediti uns ingressos del 400 per 100 de l’Iprem (2.100 euros mensuals). A parer dels defensors, aquests criteris de solvència els impedeix normalitzar la seva residència i en propicia l’exclusió social i laboral.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha plantejat a consulta pública l’elaboració d’un projecte normatiu pel qual es modificaria el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. En aquest context, durant les 34es Jornades de Coordinació de les defensories del poble, que van tenir lloc l’octubre de 2019, es va acordar recomanar la modificació del Reglament de la Llei d’estrangeria amb la idea que s’eliminés aquesta interpretació restrictiva.

En aquest sentit, totes les defensories de l’Estat comparteixen la necessitat de modificar els articles 196, 197 i 198 del Reial decret 557/2011, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’estrangeria, per adaptar-lo a la Llei de protecció jurídica del menor i als criteris de l’Observació general número 14 del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides.

Tornar a l

El Síndic proposa sotmetre Espanya a una auditoria internacional sobre el dret a la llibertat d’expressió, i condemna les mostres de violència i els actes vandàlics

19/02/2021

foto
El síndic s’ha reunit al Centre Penitenciari Ponent amb Pablo Hasel, arran del seu ingrés

Demana al Congrés i al Govern de l’Estat la reforma del poder judicial

Recomana al nou Parlament i al Govern la revisió del model policial

Apel·la a la protesta pacífica i condemna les mostres de violència i actes vandàlics dels darrers dies, sobre els quals ha iniciat una investigació


El síndic de greuges, Rafael Ribó, s’ha desplaçat a Lleida aquest mateix matí per reunir-se amb en Pablo Hasel, arran del seu ingrés al Centre Penitenciari de Ponent.

En una atenció posterior als mitjans de comunicació, el síndic ha explicat que al llarg del dia d’avui s’adreçarà per escrit a la comissària europea pels Drets Humans, Dunja Mijatovic; al secretari general del Consell d’Europa, al Comitè d’Afers Legals i Drets Humans, a la presidència de l’Assemblea de Parlamentaris, i també a la relatora de les Nacions Unides per a la promoció i la protecció del dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, per explicar-los el cas i per sol·licitar una auditoria sobre la situació del dret a la llibertat d’expressió a Espanya, que consistiria en un examen monogràfic per experts independents que avaluïn el seu grau de respecte amb els instruments normatius europeus relatius als drets i les llibertats fonamentals.

En la carta, el Síndic recorda que ja durant el 2017 va advertir de les vulneracions greus de drets i llibertats que s’estaven produint a Espanya a través de l’informe Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d'expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d'Espanya, que li va ser lliurat el juny del 2018.

Les vulneracions detectades aleshores s’han anat incrementant en els darrers anys. La recent condemna i ingrés a presó per delictes d’injúries a la corona i enaltiment del terrorisme de Pablo Hasel constitueix una baula més en aquesta regressió. També han estat perseguits, i en alguns casos condemnats, artistes alternatius (Valtónyc, La insurgencia, Evaristo Páramo), humoristes satírics (El Jueves, Toni Albà) o tuitaires (Cassandra, César Strawberry).

A parer del Síndic, una part del problema rau en un poder judicial ancorat en dinàmiques més pròpies del passat que d’un estat democràtic i social i en un dèficit democràtic de la composició i el nomenament del seu òrgan de govern, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), denunciat però encara no resolt en la quarta ronda d’avaluació del GRECO.

 

En la mateixa línia, el Síndic també ha manifestat la voluntat d’adreçar-se al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats per demanar una reforma en profunditat del Codi penal i de la Llei orgànica de seguretat ciutadana que vagi en la línia de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i amb les consideracions del Consell d’Europa, i també la reforma del CGPJ.

Quant als aldarulls produïts aquests dies en les manifestacions de suport a Pablo Hasel, el Síndic també informa que ha obert una actuació d’ofici relativa a l’operatiu desplegat pel cos de Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 

El Síndic condemna fermament la violència protagonitzada aquests dies per un grup de manifestants, sovint focalitzada cap als agents policials, i considera que les situacions viscudes en aquesta i altres ocasions fan necessària una revisió del model d’ordre públic del cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Per l’anterior, el Síndic demana que tant el nou Parlament com el nou Govern que s’ha de constituir emprenguin amb prioritat aquest debat. També té previst obrir una actuació d’ofici pels presumptes maltractaments relatats en les detencions, així com per la detenció d’un menor.

En relació amb els aldarulls el Síndic també continua investigant les actuacions policials que suposadament van portar una jove a perdre un ull pel tret d’una bala de foam.

Vídeo comparecència síndic davant mitjans de comunicació

Tornar a l

El Síndic demana d'activar de manera immediata la valoració de la reobertura del sector del joc

19/02/2021

foto

L'Administració no ha fet una avaluació acurada dels criteris de proporcionalitat a l'hora de mantenir-ne la suspensió, atesa l'existència de mesures alternatives menys carregoses

Altres comunitats autònomes ja n’han permès la reobertura

El passat mes de desembre membres del Col·lectiu Català de Treballadors del Joc van adreçar-se al Síndic per fer-lo coneixedor de la situació d’angoixa i malestar que viu el sector de les activitats relacionades amb el sector del joc (salons de joc, casinos i sales de bingo) pel manteniment indefinit de la suspensió de l'obertura al públic arran de la pandèmia.

En el Pla d'obertura progressiva d'activitats aprovat pel Departament de Salut, de 19 de novembre de 2020, aquest sector no apareix recollit en cap dels quatre trams del pla, la qual cosa, a criteri del sector, és una decisió inacceptable i discriminatòria i que els condemna a no poder treballar. El sector també va denunciar que la Generalitat no havia pres en consideració un pla sectorial per a la represa de l’activitat que havien elaborat.

El Síndic va demanar informació al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda per conèixer les raons que havien motivat la decisió d’excloure’ls del Pla de reobertura i el tractament diferent que està rebent aquest sector en relació amb altres. En les seves respostes la Generalitat manifestava que el control de la transmissió del virus passa per regular les activitats d’oci i lleure no essencials, com ara els establiments de joc, que siguin propicis a les interaccions socials i a la mobilitat, i que aquesta és una mesura aplicada per diversos països europeus que cal seguir mantenint en tant que són espais tancats que afavoreixen la relació social, on es concentren persones de diverses bombolles i en què es tendeix a relaxar les mesures de distància i l’ús de mascareta.

El Síndic manifesta que és inqüestionable que la situació de la pandèmia hagi de comportar necessàriament mesures restrictives en l'exercici d'activitats però que aquestes han de ser suficientment ponderades i equilibrades.

En aquest sentit, en l'àmbit de les activitats d’oci i restauració han passat de fixar-ne la suspensió a permetre'n el desenvolupament amb condicions, com ara l'establiment de percentatges d'aforament màxim permesos i mesures de ventilació i qualitat de l'aire reforçades en llocs tancats. Per contra, no s'observa que en el sector del joc l'Administració hagi valorat la possibilitat de facilitar-ne la reobertura amb mesures de correcció, com ara aforament, ventilació, limitació horària, per exemple, per minimitzar els riscos per a la salut pública. A més, a parer del Síndic, el fet que la normativa del sector del joc exigeixi uns sistemes de control d'admissió i de registre d'accés contribuirien a facilitar les compliment de mesures d'aforament i de traçabilitat.

Un altre dels factors que no s’ha tingut en compte perquè les mesures preses siguin ponderades i proporcionades és l’impacte que pot tenir el manteniment de les restriccions pel que fa a la pèrdua d’ingressos per als seus empleats.

Consegüentment, el Síndic entén que en aquest cas l'Administració no ha fet una avaluació acurada del criteri de proporcionalitat a l'hora de mantenir la mesura de suspensió en el sector del joc, ja que no ha quedat acreditat que aquesta sigui una mesura imprescindible i indispensable per al control de la pandèmia atesa l'existència de mesures restrictives alternatives menys carregoses que podrien aconseguir la mateixa finalitat.

Per tot l’anterior, recomana al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que s’activi al més aviat possible la valoració de la reobertura del sector del joc amb l’aplicació de les condicions que s’estimin oportunes.

A més, el Síndic també posa en coneixement que altres comunitats autònomes, com ara Galícia, Múrcia, la Rioja o el País Basc ja han permès l'obertura, amb restriccions, del sector del joc.

Tornar a l

El Síndic demana informació a Interior sobre els protocols d’us de bales de foam després que una persona hagi resultat ferida a l’ull

18/02/2021

foto (c) Gencat

S’ha adreçat a la Direcció General de la Policia per recopilar informació sobre el dispositiu i poder esclarir els fets

El Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que una jove de 19 anys va resultar ferida a l'ull durant els aldarulls que es van produir a la ciutat de Barcelona el passat dimarts durant la manifestació de suport a Pablo Hasel.

Segons les informacions publicades, la lesió que presenta la persona afectada a l'ull és compatible amb un tret de bala de foam, disparat presumptament per un agent del cos de Mossos d'Esquadra.

El Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha demanat informació a la Direcció General de la Policia amb l’objectiu d’esclarir els fets.

En concret, el Síndic vol conèixer les actuacions que el cos de Mossos d'Esquadra està duent a terme per investigar els fets ocorreguts, el nombre de bales de foam disparades el dia de l’incident i els llocs on es van produir els trets, el procediment que se segueix per disparar bales d’aquest tipus, i si es disposen d’imatges enregistrades per les càmeres que duen els agents.

El 30 d’abril de 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la prohibició de l’ús de pilotes de goma, la qual havia estat repetidament reclamada pel Síndic atesa la seva perillositat.

Tornar a l