900 124 124

Enllaços

Departament de Salut de la Generalitat

Espai que recull tota la informació sobre l’estructura i el funcionament, del Departament de Salut de la Generalitat. Inclou documentació sobre normativa i enllaços directes
http://www.gencat.net/salut/


Servei Català de la Salut i Institut Català de la Salut

Recullen informació sobre els serveis sanitaris, permeten fer gestions de forma interactiva, com sol.licitar la TJI (targeta sanitària individual), programar una visita mèdica, demanar canvi de metge o consultar dades personals. També inclou una guia de centres i de farmàcies de guàrdia.
http://www.gencat.net/ics/infocorp/index.htm


061 CatSalut Respon

Realitza atenció sanitària no presencial i ofereix consell i informació de salut
http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/


Ministeri de Sanitat i consum

Inclou informació sobre l’estructura del ministeri, sobre la normativa existent i sobre els serveis adreçats a usuaris i a professionals de la sanitat de l’àmbit estatal.
http://www.msc.es/


Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Conté documentació relacionada amb els medicaments i els productes sanitaris, des de la investigació, fins a la utilització amb l’objectiu de protegir i promoure la salut de les persones i dels animals.
http://www.agemed.es/


Seguretat Social

Espai del Ministeri de Treball i Afers Socials amb informació d’interès sobre prestacions i pensions del afiliats, amb adreces i telèfons de contacte i oficina de gestions virtual.
http://www.seg-social.es/Internet_2/index.htm