900 124 124

Preguntes més freqüents

Com em pot ajudar el Síndic si estic en llista d’espera?

El Síndic analitza, cas per cas, les queixes que rep sobre persones que estan en llista d’espera per poder ser intervingudes quirúrgicament. L’Administració sanitària ha aprovat diversos reglaments i ha adquirit compromisos per a determinades intervencions quirúrgiques, i en els casos en què no es respecten aquests compromisos el Síndic recomana mesures per corregir la demora i resoldre la situació.


Puc queixar-me al Síndic si no puc accedir a la història clínica?

Sí, us podeu queixar al Síndic: el pacient té el dret d’accés a la documentació de la seva història clínica i a obtenir còpia de les dades que hi figuren; també en les situacions en les quals es tingui dificultats per accedir a la història clínica d’un fill o d’un familiar difunt.


He tingut un problema amb la mútua privada, puc venir a queixar-me al Síndic perquè hi intervingui?

El Síndic hi podrà intervenir només en cas que l’Administració hi estigui implicada i no hagi supervisat prou bé l’actuació de la mútua. En cas que us trobeu en aquest supòsit, us recomanem que contacteu amb la institució per detallar-nos millor la situació i poder-vos orientar.


Fa mesos que estic pendent de resposta d’una reclamació a l’Institut Català de la Salut. Puc adreçar-me al Síndic perquè hi intervingui?

Sí, l’Administració ha de resoldre aquesta reclamació. El Síndic pot estudiar la situació i suggerir que es respongui dins el període legal previst.


Si no estic empadronat a Catalunya, tinc dret a presentar una queixa al Síndic?

Sí, totes les persones que tenen algun conflicte amb les administracions amb seu a Catalunya poden adreçar-se al Síndic.


A la meva ciutat hi ha un síndic local. Si vull presentar una queixa contra el tracte que he rebut al meu CAP, a quin síndic em correspon demanar ajuda?

Els defensors locals tenen competències per resoldre queixes dins l’àmbit municipal, però els centres d’atenció primària (CAP) són titularitat del Servei Català de la Salut i, per tant, estan fora del seu àmbit competencial. Si us adreceu a un defensor local, aquest farà arribar al Síndic la vostra queixa perquè la resolgui. En aquests casos, els síndics i els defensors locals poden incorporar un informe propi per col·laborar en la tramitació de la queixa.


El Síndic pot portar el meu cas als tribunals?

No, el Síndic investiga l’actuació de l’Administració i pot suggerir-li i recomanar-li millores, però en cap cas pot fer d’advocat de la persona que presenta la queixa.