900 124 124

Informe anual MCPT

En compliment de l’article 74 de la Llei 24/2009, el Síndic de Greuges presenta al Parlament de Catalunya un informe monogràfic sobre les actuacions dutes a terme com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (MPT)

<<<1/2>>