Agenda

Tipus de llistat:

19/07/2021 - 25/07/2021

 • 19/07/2021
  15:00hReunió amb la Secretaria de Transparència

  Presentació Pla pilot del Test del sol.licitant ocult

  Gerent i personal assessor - On-line
 • 20/07/2021
  10:00hConsell de Direcció
  Reunió dels membres del Consell de Direcció del Síndic
  Membres del Consell de Direcció - Síndic de Greuges
 • 20/07/2021
  11:00hReunió amb la Direcció General de Currículum i Personalització
  L'adjunta d'Infància i personal assessor es reuneixen amb Maite Aymerich, directora general de Currículum i Personalització, i amb Imma Reguant, subdirectora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació
  Adjunta d'Infància i personal assessor - On-line
 • 20/07/2021
  17:15hReunió amb el conseller d'Educació

  El síndic i l'adjunta d'infància es reuneixen amb l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i la secretària de Transformació Educativa, Sra. Núria Mora

  síndic, adjunta d'infància, conseller i secretària general - Departament d'Educació
 • 21/07/2021
  09:00hReunió amb l'Ajuntament de Breda
  L'adjunt i un assessor es reuneixen amb representants de l'Ajuntament de Breda.
  Adjunt, personal assessor i representants municipals - Ajuntament de Breda
 • 21/07/2021
  10:00hReunió amb Òscar Aparicio
  El síndic es reuneix amb el Sr. Òscar Aparicio, portaveu  a la Comissió del Síndic del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
  síndic, Òscar Aparicio - Síndic de Greuges
 • 21/07/2021
  10:00hReunió amb la Xarxa de Protecció del menor
  L'adjunta d'Infància i personal assessor es reuneixen amb Meritxell Plana, representant de la Xarxa de Protecció del menor
  Adjunta d'Infància i personal assessor - Síndic de Greuges
 • 21/07/2021
  11:00hReunió amb AMEVESABA
  El síndic i personal assessor es reuneixen amb el Sr. Lluc Roig, president de l'Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara (AMEVESABA) i amb el Sr. Josep Roig, vocal de la plataforma "No a la Planta de Compostatge"
  síndic, directora de gabinet i personal assessor - Síndic de Greuges
 • 21/07/2021
  12:00hReunió amb afectats sense places a graus formatius per al curs 2021-2022
  L'adjunta d'Infància i personal assessor es reuneixen amb representants dels afectats sense places a graus formatius.
  Adjunta d'Infància i personal assessor - Síndic de Greuges
 • 21/07/2021
  14:00hReunió amb l'expresident de la Generalitat de Catalunya

  El síndic es reuneix amb el Sr. Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya

  síndic - Síndic de Greuges
 • 22/07/2021
  09:00hReunió amb representants de les ECAS
  Reunió amb representants de les ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) en relació amb la situació de les famílies de les persones preses.
  adjunt general, personal assessor de l'àrea de Seguretat i representants de les ECAS - Síndic de Greuges
 • 22/07/2021
  10:00hReunió amb la Sra. Maria Antònia Batlle
  El síndic es reuneix amb la Sra. Maria Antònia Batlle, portaveu a la Comissió del Síndic del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
  síndic - Síndic de Greuges
 • 22/07/2021
  11:00hReunió amb ENDESA
  L'adjunt i personal assessor de l'àrea de consum es reuneixen amb representants de l'àmbit atenció al client d'ENDESA
  Adjunt, personal assessor i representants d'Endesa - On-line
 • 22/07/2021
  13:00hReunió sobre el parc eòlic Tramuntana
  L'adjunt i un assessor es reuneixen amb representants de SENER, empresa que participa en el projecte del parc eòlic Tramuntana.
  Adjunt, personal assessor i representants de SENER - Síndic de Greuges
 • 23/07/2021
  09:00hReunió amb el Consorci d'Educació de Barcelona

  L'adjunta d'Infància i personal assessor es reuneixen amb Mercè Massa, gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

  Adjunta d'Infància i personal assessor - Consorci d'Educació de Barcelona