Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i d'altres òrgans consultius

En aquest apartat trobareu els dictàmens que la Comissió Jurídica Assessora o altres òrgans consultius han formulat sobre el Síndic de Greuges de Catalunya.  

  • DICTAMEN 289/2017, de 19 d’octubre. Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A, la Sra. B i el Sindicat IAC-CATAC, davant del Síndic de Greuges, pels danys i perjudicis derivats presumptament d’una vulneració de drets fonamentals per assetjament laboral

    Accés al document en format pdf

 

Data d’actualització: 2 d’abril de 2024 

Data de pròxima actualització: 20 de setembre de 2024 

  • DICTAMEN 289/2017, de 19 d’octubre. Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A, la Sra. B i el Sindicat IAC-CATAC, davant del Síndic de Greuges, pels danys i perjudicis derivats presumptament d’una vulneració de drets fonamentals per assetjament laboral

    Accés al document en format pdf

<<<1/1>>>