Signants

 

La lluita contra la segregació escolar requereix la implicació de tots els agents de la comunitat educativa, sense excepció, des dels responsables polítics fins a les direccions dels centres, el personal docent i les famílies. Amb tot, les actuacions previstes en el Pacte afecten fonamentalment els responsables de desenvolupar la planificació educativa i de gestionar i prestar directament el Servei d’Educació de Catalunya, el Departament d’Educació, les administracions locals, les entitats municipalistes i les titularitats dels centres sufragats amb fons públics. Totes aquestes entitats han signat el contingut d’aquest pacte i, per tant, n’assumeixen els compromisos que s’hi recullen.

Departament d’Educació de la Generalitat

Síndic  

Representants de les titularitats dels centres concertats

 • Agrupació Escolar Catalana (AEC)
 • Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya (APSEC)
 • Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya (CCAEC)
 • Federació Catalana de Centres d'Ensenyament (FCCE)
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)


Administracions locals 

Administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants

Administracions locals de municipis de 3.000 a 10.000 habitants (en procés)

Entitats municipalistes

 • Associació Catalana de Municipis (AMI)
 • Federació de Municipis de Catalunya (FMC)


A més, hi ha un conjunt d’agents educatius i socials que, tot i no tenir la responsabilitat de prestar el servei educatiu, s’han compromès a participar en les reunions de seguiment del Pacte per avaluar-ne l’aplicació i el desenvolupament:

 Representants de professionals de l’educació (sindicats i altres)

 • Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA)
 • Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya (AIEC)
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
 • Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
 • Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
 • Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)
 • Rosa Sensat
 • Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
 • Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

 Representants de famílies (federacions i altres) 

 • Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació
 • Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC)
 • Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Ensenyament Secundari (FAPAES)
 • Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures (FAPEL)

Representants de territoris amb entorns socialment desfavorits

 • Grup d’Educació Comunitària del Raval 
 • Plataforma Salt Educa 

Plataformes d’entitats d’infància

 • Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) 
 • Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) 

Grups parlamentaris / Formacions polítiques

 • Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
 • Grup Parlamentari Republicà 
 • Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
 • Catalunya en Comú 

Altres

 • Consell Escolar de Catalunya 
 • Consorci d’Educació de Barcelona 
 • Diputació de Barcelona

Galeria de fotos: Acte institucional al Parlament

Galeria de fotos: Signatures individuals