Notícies

La síndica demana a l’Ajuntament de Barcelona una moratòria en la baixa de les persones empadronades a les entitats

10/05/2024

foto (c) gencat

Cap persona hauria de quedar desprotegida dels seus drets d’accés als serveis bàsics

Començar de nou els tràmits pot suposar que algunes persones quedin desprotegides durant un temps

L’Ajuntament de Barcelona ha enviat la següent comunicació a les entitats socials de la ciutat: “Està previst que a començaments del mes de juny s’iniciïn els expedients de baixa padronal de les persones empadronades a la vostra seu per no complir la normativa padronal; per tant, cal que els interessats tramitin el seu empadronament en el municipi i l’adreça de residència habitual al més aviat possible”.

Davant d’aquesta comunicació del cap del Departament de Població i Processos Electorals de l’Ajuntament de Barcelona, la síndica de greuges ha obert una actuació d’ofici per estudiar el cas i demana conèixer el nombre de persones afectades i si s’han pres mesures per evitar que el canvi de criteri i el fet d’haver de començar de nou el procediment suposi una vulneració dels drets d’aquestes persones, tenint en compte que són especialment vulnerables.

La institució recorda que el padró no és només una prova de la residència de les persones, sinó també una eina per poder accedir a serveis bàsics, com la salut o l’educació, i un requisit per a molts dels tràmits relacionats amb la Llei d’estrangeria. Per tant, la pèrdua d’empadronament, encara que sigui transitòria com sembla que es preveu en aquest cas, pot vulnerar drets bàsics de persones que ja tenen perfils d’especial fragilitat.

La síndica no qüestiona la necessitat d’actualitzar el padró, però sí que alerta de l’afectació de drets fonamentals que aquest procés pot comportar. Per això proposa una moratòria en la baixa de les persones empadronades a les entitats, anunciada per al començament de juny, fins que es pugui garantir que cap d’aquestes persones no quedarà desprotegida dels seus drets.

També ha suggerit que en el marc d’aquesta moratòria, i d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament estudiï la possibilitat que les sol·licituds que es presentin com a conseqüència d'un canvi de domicili dins del municipi es gestionin com una modificació del padró i no com una baixa seguida d’una alta.

Tornar