Notícies

''És urgent fer que Rodalies sigui un servei públic fiable''

13/05/2024

Foto (c) Síndic de greuges

Renfe no garanteix el dret a la mobilitat a centenars de milers de persones

Els costos econòmics, emocionals i de benestar personal són injustificats, i calen mesures excepcionals per revertir la situació

La institució del Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici arran de l’afectació generalitzada al servei de Rodalies del 12 de maig pel robatori de coure.

Aquest acte vandàlic, ocorregut a Montcada Bifurcació durant la matinada del dissabte al diumenge, va provocar una sobretensió a la xarxa que va afectar de forma generalitzada el servei de Rodalies: la majoria de trens no van poder arribar a Barcelona ni sortir-ne, la qual cosa va dificultar notablement la mobilitat de moltíssimes persones. A hores d’ara es preveu un període llarg de temps fins que es pugui normalitzar el servei.

En el marc d’aquesta actuació d’ofici, la síndica ha adreçat una petició d’informació al Departament de Territori perquè expliqui les mesures previstes per garantir els drets de les persones usuàries a l'assistència, la informació i la qualitat del servei mentre durin aquestes afectacions; quins serveis alternatius de transport s’implementaran, i quina és la data prevista per recuperar la normalitat.

També s’ha adreçat al Departament d’Interior per conèixer les mesures que s’han implementat i les que estan previstes per evitar els robatoris de coure en el futur.

El Síndic de Greuges recorda que en l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya, de 2016, ja es remarcava que el Codi de consum de Catalunya considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, un servei de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que té un ús generalitzat entre les persones. Tanmateix, les incidències freqüents de Rodalies i Regionals fan que el transport públic ferroviari no sigui prou fiable i que el servei perdi qualitat. L’informe també incloïa setanta-cinc mesures per garantir un servei de qualitat.

En paral·lel, la institució recorda que els consumidors tenen dret a la protecció de la seva salut i seguretat, a la protecció dels seus interessos econòmics i socials i, òbviament, a la indemnització i reparació dels danys soferts i a la seva protecció jurídica, administrativa i tècnica.

Tornar