Notícies

El Síndic demana a la Generalitat que revisi la data d’alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels seus treballadors

04/06/2024

Foto (c) Pixabay

Cal assegurar als treballadors que tot el període de temps que han treballat a l'Administració han cotitzat per a la jubilació

La institució del Síndic de Greuges ha tingut coneixement d’anomalies en les dates de cotització de la vida laboral d’empleats públics de la Generalitat. A partir de l’anàlisi de les queixes rebudes, la institució ha constatat un decalatge temporal entre la data d'inici de la prestació de serveis a l'Administració de la Generalitat i la data d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social. La demora en l’alta té efectes en les prestacions del sistema, atès que redueix el període de cotització per a la jubilació.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha derivat les peticions individuals als departaments. No obstant això, la institució considera que la Generalitat hauria d’examinar la situació de manera proactiva i sense esperar l’arribada de les reclamacions individuals, i després posar en marxa les actuacions necessàries per regularitzar els períodes de cotització.

En aquest sentit, el Síndic de Greuges recomana al Departament de la Presidència que adreci directrius i instruccions a tots els altres departaments perquè, d’acord amb un calendari, els departaments li facin arribar les dades dels empleats afectats. També li suggereix que, de manera complementària, s’enviïn avisos informatius a tots els empleats perquè accedeixin al seu informe laboral i puguin comunicar les anomalies que detectin.

La institució també s’ha adreçat al Departament d'Economia i Hisenda i li ha demanat que fixi les directrius que cal aplicar per regularitzar les situacions en què es confirmi el decalatge de dates.

Tornar