Notícies

Molèsties provocades per una instal·lació irregular d'aire condicionat. Inactivitat de l'Ajuntament de Barcelona

04/10/2001

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha recordat a l'Ajuntament de Barcelona el deure legal que té de ser congruent i eficaç respecte als seus propis actes i, per tant, de realitzar, sense més dilació, totes les actuacions que siguin necessàries per tal que cessin les molèsties que per soroll i aire calent origina una instal·lació irregular d'aire condicionat. : Les molèsties s'han perllongat des de l'agost de l'any 1997, moment en què la promotora de la queixa denuncià els fets i l'ajuntament constatà la incorrecta instal·lació dels aparells. : Davant la manca d'execució de les mesures de legalització o retirada de l'aparell ordenades per l'ajuntament, la promotora de la queixa demanà la nostra intervenció. : Sol·licitada informació a l'ajuntament, aquest ens confirmà en diferents moments la necessitat de legalitzar la instal·lació o de procedir a la seva retirada, però sense anar més enllà, malgrat que disposa de la possibilitat legal d'imposar multes coercitives o, prèvia autorització judicial d'entrada a domicili, executar la retirada, davant la indiferència del titular de l'aparell d'aire condicionat. : La darrera vegada que l'ajuntament ens informà sobre aquesta situació -i a instància nostra- ha estat el març de 2001, contestant-nos exactament en els mateixos termes en què va resoldre fa més de dos anys. : Mentre, desgraciadament, es produí la defunció de la promotora de la queixa sense que hagi vist complerta la seva pretensió. : El vidu de la promotora, en visita feta a la seu de la nostra Institució, ens ha comunicat que, finalment, l'agost de 2001, un mes després d'un nou requeriment del Síndic de Greuges a l'ajuntament, l'aparell d'aire condicionat ha estat desplaçat, cessant les molèsties que motivaren la queixa.

Tornar