Notícies

Reunió anual d'ENOC, European Network of Ombudsmen for Children (Xarxa Europea d'Ombudsmen Infantils)

30/10/2001

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ ANUAL D'ENOC, European Network of Ombudsmen for Children (Xarxa Europea d'Ombudsmen Infantils) : Els dies 10, 11 i 12 d'octubre de 2001 s'ha celebrat a París la reunió anual de la Xarxa d'Ombudsmen Infantils, ENOC, a la qual han assistit l'Adjunt al Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets dels Infants, Jordi Cots i l'assessora Montse Cusó. : ENOC, European Network of Ombudsmen for Children, és una xarxa de serveis ombudsmànics per a la infància a tots els països dins de l' Europa ampliada (estats membres del Consell d'Europa), i integra com a membres aquelles institucions de defensa dels drets dels infants que hagin estat creades per llei i l'objectiu específic de les quals sigui la promoció dels drets i els interessos dels infants. : ENOC serveix com a fòrum per als seus membres intercanviar idees, estratègies i bones pràctiques. En són membres: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Hongria, Islàndia, Macedònia, Noruega, Portugal, Federació Russa, España, Suècia i País de Gal·les. : En aquesta trobada, hi assistiren representants d'Àustria, Bèlgica (comunitat francesa), Bèlgica (comunitat flamenca), Dinamarca, España (Catalunya), España (Comunitat de Madrid), França, País de Gal·les, Geòrgia, Hongria, Irlanda del Nord, Islàndia, Letònia, Lituània, Macedònia, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, Rússia (Volvograd) i Suècia. : A la reunió es van tractar, entre altres, els següents temes: · Actuacions de les institucions de cada país representat · Sessió Especial de les Nacions Unides sobre la Infància, que havia de celebrar-se el dia 20 de setembre a NY, posposada a causa de l'atac terrorista i Reunió Global d'Ombudspersons també posposada. · Seguiment de diferents Congressos sobre la infància. · Informació sobre el Global Movement for Children · Estàndards mínims per als ombudsmen infantils. · Estatuts d'ENOC. · El Tribunal Europeu de Drets Humans en relació als drets dels infants. : La reunió es va acabar amb una Declaració en relació amb la situació internacional que estem vivint i el seu impacte en els infants, tot demanant que se'n doni la màxima difusió i que seguidament transcrivim: : DECLARACIÓ DE LA XARXA EUROPEA DE DEFENSORS DELS INFANTS (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children) : La Xarxa Europea d'Ombudsmen infantils, reunits a París, ha acordat fer un prec als caps d'estat d'Europa. El prec el fem en interès dels infants de tots colors d'Europa; els infants de totes les races i religions que junts representen la nova Europa. : En un moment en el que el terrorisme, la guerra i la revenja ens afecten a tots, és important no distanciar-nos de la gent de diferent color de pell, cultura i religió. En el món d'avui, no hi ha fronteres que divideixin els negres dels blancs, els musulmans i els cristians. En molts països vivim junts, i anem per la vida costat per costat. : Nosaltres, els Defensors dels Infants de la Xarxa Europea, demanem als nostres caps que preservin els infants de la guerra, de l'odi i de la xenofòbia. Ara, la nostra tasca és construir ponts entre els infants de diferents cultures, i fer-los veure les oportunitats de viure en una societat multicultural. : Ens fa por que no estiguem creant imatges d'un enemic que marginalitzaran i exclouran grups d'infants de la nostra societat. Més que centrar-nos en els obstacles i les diferències culturals, és moment de deixar que la innocència dels infants ens mostri el camí en la lluita per un món millor per tots nosaltres. : Això caldria fer-ho en l'esperit de la Convenció dels Drets dels Infants, l'aplicació de la qual és la nostra tasca comuna. : París 12 d'octubre de 2001

Tornar