Notícies

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre el servei públic de subministrament elèctric

22/01/2004

La Mesa del Parlament ha ordenat la publicació de l'Informe extraordinari del Síndic de Greuges ''El servei públic de subministrament elèctric. Una reflexió sobre els drets dels ciutadans'' que el Síndic va lliurar a la cambra el passat dia 16.

Del conjunt de qüestions relacionades amb l'energia elèctrica, econòmiques, tècniques i medi ambientals, l'Informe se centra en la tutela dels drets dels usuaris del subministrament elèctric a partir del concepte actual de servei públic.
El treball ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos ombudsman europeus (Àustria, federal de Bèlgica, França, Holanda, del land Renània-Palatinat d'Alemanya i de la regió Valona de Bèlgica), que van aportar la informació sobre la regulació del sector elèctric en els seus estats, les actuacions dutes a terme sobre queixes rebudes en aquesta matèria i a l'aportació dels professors Tomàs Font i Joan Perdigó de l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona.
La liberalització de la prestació del servei no ha de comportar una pèrdua de garanties del consumidor i usuari d'aquests serveis. El Síndic considera que l'Administració, amb la seva tasca reguladora i inspectora pel que fa a serveis d'interès general com l'elèctric, també té la responsabilitat de la protecció al consumidor i usuari. És per això que l'Informe acaba amb un seguit de conclusions que donen lloc a unes recomanacions al Govern centrades en simplificar i facilitar les reclamacions dels usuaris en aspectes com la facturació, la verificació dels comptadors, danys i perjudicis causats per les empreses subministradores, descomptes i una atenció especial als usuaris més vulnerables per les seves condicions econòmiques o personals.
La totalitat de l'informe el podeu trobar a aquesta mateixa web a l'apartat de Publicacions/Informes monogràfics.

Tornar