Notícies

El Síndic de Greuges compareix davant el Parlament per presentar l'informe extraordinari sobre ''Centres residencials d'acció educativa per a infants i adolescents a Catalunya''

20/02/2004

El Síndic de Greuges de Catalunya, Anton Cañellas, acompanyat per l'adjunt per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots, ha comparegut avui en comissió al Parlament per presentar l'informe extraordinari sobre 'Centres residencials d'acció educativa per a infants i adolescents'. L'informe havia estat lliurat a la cambra el 18 de juny de 2003.

L'estudi pretén veure com funciona aquest recurs alternatiu a la família que és l'atenció residencial i quina vida hi fan els mes de 1500 nois i noies acollits en els 89 centres.
L'informe és fruit de la visita feta a quinze centres, d'una enquesta passada a tots els centres i resposta pel 78% d'aquests, i de les queixes rebudes directament sobre aquest tema.
En la seva intervenció, el Síndic i l'adjunt han ressaltat alguns aspectes de l'informe i han enumerat els problemes més comuns detectats en els centres, com ara la manca d'adequació de les places assignades als infants i adolescents, la poca formació, en alguns casos, dels professionals dedicats als adolescents amb dificultats, la falta d'un reglament de règim interior en els centres o la distància excessiva entre el domicili familiar i el centre, cosa que dificulta el contacte amb la família.

Tornar