Notícies

El Síndic de Greuges obre una actuació d'ofici sobre el possible contagi d'hepatitis C en un hospital de Barcelona

17/11/2004

El Síndic de Greuges ha iniciat una actuació d'ofici arran de la publicació de diverses notícies a la premsa a principi del mes d'octubre sobre el possible contagi d'hepatitis C a 18 pacients atesos a l'Hospital del Mar de Barcelona. És per això que s'ha dirigit al Departament de Salut per demanar informació sobre el cas, ja que hi ha la possibilitat que les persones afectades hagin estat exposades a una possible infecció del virus i, per tant, creu convenient investigar aquest cas i fer un seguiment de l'actuació administrativa, a fi de verificar si s'han atès els drets dels ciutadans afectats. Tot i que la direcció de l'Hospital hagi iniciat les oportunes investigacions sobre l'origen del contagi i s'hagi declarat aquest a l'Agència de Salut Pública, el Síndic considera necessari que el Departament de Salut investigui i analitzi els fets produïts, per si se'n pogués despendre alguna irregularitat en l'organització i funcionament per part dels responsables d'aquest centre. Si fos així, caldria iniciar les actuacions disciplinàries corresponents i, si fos el cas, sancionadores. Amb caràcter previ, també s'ha recordat al Departament que, en el cas que la relació de causalitat entre l'activitat de l'Administració i el resultat lesiu sigui inequívoca, s'ha d'iniciar d'ofici el procediment de responsabilitat patrimonial.

Tornar