Notícies

El síndic demana que els funcionaris públics es puguin acollir a la jubilació parcial com la resta de treballadors

13/10/2005

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha dirigit al Parlament de Catalunya i al Defensor del Poble recomanant iniciar les modificacions normatives davant les Corts Generals perquè els funcionaris públics de totes les administracions tinguin la possibilitat d'acollir-se a la jubilació parcial a partir dels 60 anys.

Actualment la jubilació parcial permet al treballador reduir la seva jornada fins a un 85%. Aquesta reducció queda coberta amb la contractació d'un altre treballador i és aplicable a tots els treballadors, excepte els funcionaris públics.
La Declaració per al diàleg social en les administracions públiques signada el 2004 entre el Ministeri d'Administracions Públiques i els sindicats; l'informe de la comissió per a l'estudi i preparació de l'estatut bàsic de l'empleat públic i el pla de rejoveniment del personal de l'administració general de l'Estat contemplen i recomanen aquesta jubilació parcial dels funcionaris. El Síndic s'uneix a aquestes recomanacions i insta al Parlament i al Defensor del Poble a promoure una iniciativa davant les Corts Generals per canviar la normativa actual.

Tornar