Notícies

El Síndic demana l'exempció de les taxes per a la inscripció dels minusvàlids als processos de selecció per ser funcionaris de la Generalitat

26/10/2005

El Síndic de Greuges ha recomanat a la Generalitat que els minusvàlids no hagin de pagar la taxa per inscriure's a les convocatòries per a la selecció de personal que faci la pròpia Generalitat. L'exempció de taxes per als minusvàlids ja es dóna a totes les proves per accedir a l'administració estatal i a les d'algunes comunitats autònomes com ara Andalusia o Madrid sempre i quan les persones tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.

El Defensor de les persones considera que l'exempció per part de la Generalitat de la taxa seria plenament coherent amb les previsions de la llei que imposa a les administracions públiques l'obligació de promoure la integració de persones amb discapacitat. El Síndic ha fet arribar també aquesta recomanació al Parlament de Catalunya i a les dues entitats municipalistes de Catalunya perquè els ajuntaments recullin també aquesta exempció en les proves d'accés al seu funcionariat.

Tornar