Notícies

El Síndic demana tarifes reduïdes i integrades per a la gent gran i persones amb discapacitat en el transport públic de la regió de Barcelona

09/01/2006

El Síndic de Greuges ha recomanat al departament de Política Territorial i Obres Públiques que propiciï un acord, en el si de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per establir títols socials amb tarifes reduïdes i intergrades per a gent gran i persones amb discapacitat, i que aquests títols formin part del sistema tarifari del transport públic de la regió metropolitana de Barcelona. Els títols integrats, que permeten usar fins a tres mitjans de transport en un sol viatge, amb bonificació per a determinats col·lectius no han existit mai. Alguns dels operadors, com ara Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), tenen els seus títols socials però no estan integrats a la totalitat de la xarxa. El seu ús constitueix el 6,6% del total de viatges realitzats, segons dades de la mateixa ATM. En resposta a la recomanació del Síndic, el consell d'administració de l'ATM va informar que totes les administracions que en formen part es van mostrar d'acord en la conveniència d'establir un sistema homogeni de títols socials i que aquests fossin integrats, però hi havia discrepàncies quant a la gestió, el finançament i els criteris d'homogeneïtzació. Aquesta discrepàncies han fet que els títols socials continuïn hores d'ara en estudi i discussió, sense que s'hagin superat encara les diferencies que n'impedeixen l'articulació. El Síndic ha demanat un esforç a les administracions per arribar a un acord i ha recordat que, també en el seu dia, la posada en marxa del sistema tarifari integrat va plantejar moltes dificultats que es van superar amb voluntat de consens. Bitllet senzill no integrat El Síndic s'ha dirigit també a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) perquè promogui la utilització de títols alternatius al bitllet senzill, que no està integrat i no permet la connexió de diferents mitjans de transport . El Síndic ha fet aquesta recomanació després de que l'ATM assegurés que hi havia títols integrats alternatius com poden ser la targeta T-10 o la T-Dia i que no té previst integrar el bitllet senzill per raons econòmiques i perquè el sistema actual afavoreix l'ús continuat del transport públic i no l'esporàdic. Si realment aquests títols integrats són una bona alternativa per a l'usuari esporàdic i se'n fa més difusió, se n'hauria de derivar una reducció del percentatge d'ús del bitllet senzill. Actualment encara representa el 13,8% del total de viatges i hauria de quedar contret a aquells usuaris puntuals que només utilitzen un mitjà de transport.

Tornar