Notícies

Actuació d’ofici per analitzar el funcionament del sistema de protecció de menors, especialment en els casos de maltractaments

16/03/2006

Actuació d’ofici per analitzar el funcionament del sistema de protecció de menors, especialment en els casos de maltractaments

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va iniciar l’actuació d’ofici fa 10 dies arran del cas de maltractament que ha patit la petita Alba. Però més enllà d’aquest fet tan greu, pretén dur a terme una revisió en profunditat de les mesures de protecció més eficaces als infants, evitant que es produeixin maltractaments, que s’agreugin o que es perpetuïn per manca de la intervenció adequada dels poders públics.

El Defensor de les persones ha obert aquesta actuació d’ofici perquè considera que s’ha produït una vulneració de drets, i que analitzant el cas es pot fer una revisió del sistema que eviti situacions similars en el futur. Són les administracions les que han d’examinar la seva actuació i depurar responsabilitats si queda acreditada alguna disfunció o negligència, però el Síndic vol assegurar l’exercici i la garantia dels drets dels menors. El Síndic s’ha dirigit als departaments de Benestar i Família, Salut, Justícia, Interior i Educació de la Generalitat, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Fiscalia, a la Delegació del Govern central a Catalunya i a l’Ajuntament de Montcada per demanar informació sobre la seva actuació i sobre els seus projectes per millorar el funcionament i coordinació del sistema de protecció.

Tornar