Notícies

Recomanacions del Síndic a les administracions amb relació a l’assetjament immobiliari

27/04/2006

L’adjunta al síndic, Laura Díez, ha explicat avui, en el marc d'una jornada sobre assetjament immobiliari i dret a l’habitatge, les actuacions del Síndic sobre habitatge. També ha abordat els problemes concrets i les polítiques d’urbanisme que facilitin un habitatge digne. [27/05/05]

La jornada ha estat organitzada conjuntament per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La intervenció de Laura Díez s’ha centrat especialment en l’assetjament immobiliari i ha plantejat un seguit de recomanacions a les administracions sobre aquesta problemàtica.
 
El Mobbing immobiliari
L’arrel de l’assetjament es troba en la confluència de dos vectors que són les expectatives de plusvàlua o d’especulació urbanística dels propietaris de pisos i el fet que la majoria d’afectats acostuma a ser col·lectius vulnerables com ara gent gran, joves amb salaris precaris, persones que viuen situacions de pobresa. En molts casos es fa difícil discernir les característiques d’alguns assetjaments perquè la realitat de molts lloguers es desconeguda i els mecanismes de pressió són molt variats i sovint difícils de definir penalment.

Una de les recomanacions plantejades pel Síndic a les administracions amb relació a l’assetjament es promoure actuacions sobre barris degradats del centre de les ciutats, que expulsen els pobres, i fer possible la reocupació dels desnonats: garantir la reocupació dels que ja hi eren.
El Síndic també recomana modificar la legislació sobre arrendaments urbans, tenint en compte la situació concreta de les persones i des de la perspectiva dels col·lectius més vulnerables; discriminació en funció de l’edat, com per exemple l’edat com a limitador d’accions, demanar l’acreditació a l’arrendatari en processos de desnonament, etc.

Tornar