Notícies

El síndic demana accelerar les mesures per reduir els temps d'espera del sistema sanitari

02/06/2006

Arran d'una actuació d'ofici, en la qual el departament de salut va informar el síndic dels seus compomisos, Rafael Ribó ha sol·licitat al departament que aquests siguin plenament operatius a principi de 2007.
El departament de Salut va informar al síndic dels seus compromisos, que són la consolidació del registre de proves diagnòstiques, l'establiment del temps de garantia de 90 a 120 dies, el disseny i constitució del nou registre de llistes d'espera per primera visita i aconseguir un temps màxim d'espera de 3 mesos.

El Síndic ha incidit especialment perquè Salut redueixi les diferències en el temps de resolució de les proves diagnòstiques en algunes regions sanitàries de Catalunya que hi havia a desembre 2005. Segons les dades facilitades pel mateix departament, les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de l’Alt Pirineu i l’Aran superaven les mitjanes en temps d’espera de la resta de regions. Així, si el temps de resolució en dies d’una prova diagnòstica monitorada era de 139 dies de mitjana per a tot Catalunya, al Camp de Tarragona aquesta xifra s’elevava a 186 dies i a l’Alt Pirineu i Aran als 223.

Tornar