Notícies

El Síndic obre una actuació d’ofici sobre els problemes de la xarxa de rodalies RENFE

10/10/2006

L'aprovació del nou Estatut d'autonomia, que fixa que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el transport per ferrocarril que transcorri íntegrament dins del territori de Catalunya, i l'ampliació de les competències del Síndic, pel que fa a la supervisió d'empreses que gestionen serveis públics, fa que el control de la companyia entri ara de ple dins les atribucions del defensor de les persones.

Al principi d'aquest mes, el Síndic va demanar una entrevista, que encara no s'ha dut a terme, amb el director de rodalies a Barcelona per tractar les diverses problemàtiques plantejades sobre les quals està tramitant una actuació d'ofici. Tot i que la supervisió de la companyia estatal era una competència del Defensor del Poble, el Síndic sempre ha atès les queixes rebudes, més de cinquanta, i ha fet diverses recomanacions a la companyia, pel que fa a la millora de la informació als usuaris en cas d'avaries o incidències del servei, o l'accessibilitat a les estacions i altres temes. 

Tornar