Notícies

El Síndic demana canvis en la gestió del servei de Correus

02/01/2007

Entre les recomanacions hi ha la necessitat que la direcció de la zona de Catalunya assumeixi un paper més rellevant pel que fa a la gestió i la presa de decisions que afecten el territori català, d'acord amb uns criteris de proximitat, eficiència i agilitat.  

El Síndic va obrir una actuació d'ofici arran de les queixes rebudes durant els últims mesos en relació a la prestació del servei postal a diversos municipis. Per supervisar l'actuació de la companyia, el Síndic ha visitat oficines de correus i s'ha reunit amb la direcció de l'empresa a Catalunya i amb els representants sindicals dels treballadors. Ha constatat diverses mancances com ara tenir una plantilla insuficient, dificultat en el repartiment en urbanitzacions i nuclis apartats i falta d'espai en algunes oficines.  

Tornar