Notícies

Conveni de col·laboració entre el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Síndic de Greuges

16/01/2007

El president del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, Pere Lluís Huguet, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions.

L'objecte del conveni és la inclusió del Síndic en la xarxa de videoconferència, anomenada anella jurídica, del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Gràcies a aquest acord, el Síndic podrà utilitzar la xarxa de videoconferència que el Consell de Col·legis té per tot Catalunya.

El document especifica les condicions per les quals els Síndic podrà utilitzar aquest servei.

La vigència d'aquest conveni és d'un any, després del qual la comissió de seguiment el revisarà i, si escau, el modificarà.
El conveni es pot prorrogar en períodes iguals d'un any si cap de les dues parts manifesta que vol canviar alguna de les condicions o rescindir-lo.

Tornar