Notícies

L’adjunt d’Infants del Síndic escollit president de la xarxa europea de defensors dels menors d’Europa (ENOC)

21/09/2007

L’adjunt d’Infants del Síndic escollit president de la xarxa europea de defensors dels menors d’Europa (ENOC)

Xavier Bonal tindrà, entre altres, les funcions de coordinar la xarxa i la seva secretaria i mantenir contactes i reunions amb altres organitzacions i organismes. El seu mandat acabarà el tetembre de 2008 coincidint a la trobada anual de l'ENOC que tindrà lloc a Irlanda.

La Xarxa Europea de Defensors dels Infants, ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) és una associació sense ànim de lucre formada per 27 institucions independents de defensa dels drets dels infants d'arreu d'Europa. La seva tasca és facilitar la promoció i la protecció dels drets dels infants establerts per la Convenció de les Nacions Unides, donar suport als col•lectius de pressió a favor dels drets dels infants, compartir informacions i estratègies entre els estats membres, i promoure el desenvolupament d'oficines d'ombudsman per a infants. Els dies 19, 20 i 21 de setembre ha celebrat la seva reunió anual a Barcelona, organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya.

Tornar