Notícies

El Síndic reivindica l’habitatge com un dret bàsic, imprescindible per al desenvolupament de la persona

08/10/2007

Per garantir l'exercici d'aquest dret, cal disposar de més sòl a l'abast, més habitatge social i més dotacions financeres, i és amb vista a aquest objectiu que cal concertar l'activitat pública i privada.

Ribó ha fet aquestes afirmacions durant la presentació de l'informe extraordinari del Síndic: L'accés a l'habitatge: obstacles i límits, que ha presentat avui en comissió al Parlament. Durant els anys 2005 i 2006 el Síndic ha rebut un total de 339 queixes (132 el 2005 i 207 l'any 2006) relatives a problemàtiques relacionades amb l'habitatge. D'aquestes, se n'han estudiat 247 en aquest informe.
Les queixes han estat presentades, majoritàriament, per persones residents a municipis de més de 50.000 habitants situats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, hi ha queixes del 71% de les comarques, fet que evidencia l'ampli abast territorial del problema de l'habitatge. Les problemàtiques més reiterades en les queixes rebudes i en una enquesta duta a terme per la Fundació un Sol Món als responsables municipals de 41 localitats de Catalunya de més de 10.000 habitants, on viu un 63,72% de la població catalana i que també recull l'informe, són la perpetuació de l'estada al nucli familiar dels joves, la dificultat econòmica per fer front al pagament de la renda del lloguer o de la quota de préstec hipotecari, o la manca d'adaptació dels habitatges a les necessitats de mobilitat reduïda.

Tornar