Notícies

El Síndic demana una regulació comuna per gestionar el padró municipal pel que fa als immigrants

09/01/2008

Imigrants

La unificació de criteris facilitaria complir amb el principi de seguretat jurídica i permetria als immigrants conèixer les expectatives de dret que tenen en les seves relacions amb el padró municipal, i evitar al mateix temps situacions de desigualtat en funció del municipi de residència. El síndic Ribó ha entregat avui al Parlament l'informe extraordinari "La gestió municipal de l'empadronament dels immigrants".

L'Informe es basa en els resultats d'un qüestionari respost per 70 ajuntaments, elaborat per la Fundació Carles Pi i Sunyer per encàrrec del Síndic sobre la gestió del padró municipal amb relació als immigrants. El Síndic recorda als responsables municipals que el padró ha de reflectir al màxim la realitat del cens de persones que viuen al domicili i que, per tant, s'haurien d'evitar pràctiques com ara l'ús del padró com a instrument per tractar la sobreocupació d'habitatges.

Tots els ajuntaments enquestats en l'informe han posat en marxa algun
mecanisme previ i una quarta part pren mesures posteriors a l'empadronament per lluitar contra el fenomen de la sobreocupació i els habitatges en mal estat.

Tornar