Notícies

Beca d’investigació en Drets Humans

24/01/2006

La beca d’investigació en Drets Humans del Síndic de Greuges és una iniciativa que vol impulsar l’estudi en matèries pròpies del Síndic sobre l’aplicació dels Drets Humans a Catalunya. L’objecte d’estudi haurà de ser la situació a Catalunya d’un dret o d’un col•lectiu social vulnerable. Així, és vol apropar a la societat els problemes dels grups més desfavorits i que els organismes públics tinguin més facilitat per impulsar les actuacions pertinents. La beca d’investigació en Drets Humans és una proposta que s’adreça als llicenciats universitaris en ciències socials que hagin obtingut la titulació en els dos anys anteriors a la convocatòria. El seleccionat rebrà una compensació econòmica de 12000€ d’ajut a l’estudi. Els interessats han de presentar una sol•licitud al Registre del Síndic de Greuges de Catalunya (c. Josep Anselm Clavé, núm. 31, 08002 de Barcelona), o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El termini màxim per presentar la sol•licitud és el 24 de febrer.
Per a més informació, consultar les bases al document adjunt.

Tornar